Доц. Петко Христов: Искаме да възродим Националния етнографски музей в пълния му блясък