Концесионерът на мини "Бобов дол" дължи на държавата 560 000 лв