БАКЕП настоява за възможност за редактиране на вече подадените проекти по 7.2 БАКЕП настоява за възможност за редактиране на вече подадените проекти по 7.2