Ваньо Шарков: В някои болници може и да няма възможност за увеличаване на заплатите