Петролното поле Кашаган с първа доставка от петрол за износ