Министър Везиева разкри областите за инвестиции в Русе