Ню Йорк ще се сдобие с две нови луксозни преплетени сгради