Румънски професор демонстрира емболизация на доброчакествени тумори в Търново