Сайтът на ГРАО е в профилактика за повече сигурност на изборите