Първият официален ученически „Бележник за кореспонденция“ в Асеновград