Скелетни мускули – снопчета от изненадващо дълги клетки