Злато за хиляди евро намират руснаци в гористи месности