МТ: Над 1 млн. туристи са посетили Варна през лятото