Милиардерите започнали да обедняват, сочи изследване