Изпитите пред КФН за брокер и инвестиционен консултант ще са през януари