Каруца, пълна с незаконно добита дървесина, хванаха в Павликени