След 16% ръст на чуждите туристи през 2016 г., заявките за догодина били за още 30%