Притча: Ако някой ти донесе подарък и ти не го приемеш, на кого принадлежи той?