Ето я най-странната извинителна бележка за училище