Сражение, прекроило съдбите на Англия, Европа и света. Битката при Хейстингс 1066 година