От 5 до 1.20: между паунда и долара съществува 200-годишна връзка