Директорката на КЗК е уволнила цялото ръководство на ведомството