Съседите на изверга, изнасилил 90-годишна баба, говорят за престъпленията му