София Комерс – ЗК е изкупило 43% от облигациите си