Защо е по-добре децата да избягват да седят във W-позиция?