КЗП ще запознава бизнеса със законовите му задължения