Два дни до едно от най-големите авиационни събития в България