„Еврейката”, опера в пет действия от Жак Фроментал Халеви (съдържание)