Шукри: Египет е в готова на споразумение за бежанците с ЕС