Протеза симулира чувствителност в ръката на парализиран човек