ЕС пуска формуляр за връщане на мигранти. Ситуацията е много крехка в Италия, Гърция и България