Японски учени с ново постижение в света на медицината