Възможен сценарий е дестабилизация и предсрочен вот, не изключват Реформаторите