Изискването на амбулаторен лист за извинение на отсъствия на ученици е незаконно