Не се очертава бързо решение на споровете за терена на новото китайско посолство