Продължава кръводарителската акция в МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов Велико Търново