Ферми от цялата страна ще имат достъп до проекта „За Балкана и хората“