Задължават посредниците да обявяват рискове от предлаганите финансови продукти