Извънредното заседание на НС не се състоя заради липса на кворум