Представиха модел за учене на български език от деца билингви в Русе