Националният политехнически музей открива своя обновен детски кът с подкрепата на ИКЕА