5 от най-честите оправдания според Тони Робинс, заради които не ни се случва нищо хубаво