Потвърждават се прогнозите на НАТ 2010, че тютюнът от новата реколта ще е с близо 30 на сто по-малко в сравнение с 2015