България подкрепя промяна в регламента за бежанците