КФН отказа да одобри промяна в устава на Фонд за недвижими имоти България