Депутати от ГЕРБ опитват да сложат монопол на обучението на трайно безработни