Президентът на Колумбия удължи до края на 2016 г. примирието с ФАРК