Кметът на Русе забрани събирането на пари от родители в детските градини