Вихра Миланова: В касата на Медицинския университет има 85 млн. лв.