Служители на Apple, крали снимки на клиенти, оценявали телата им